Polityka prywatności

Korzystając z serwisu tandem-trucks.pl akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności.

TANDEM-TRUCKS sp. z o.o. jako właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do zmian polityki prywatności. Zmiany jakie mogą zostać wprowadzone nigdy nie wpłyną na podstawową zasadę: TANDEM-TRUCKS sp. z o.o. nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych i adresowych użytkowników serwisu tandem-trucks.pl
Jeżeli nie akceptujesz zasad Polityki Prywatności, nie korzystaj z naszego serwisu.Dane osobowe
W czasie korzystania z serwisu tandem-trucks.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych, poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail.

Wymagane są tylko te dane, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczą.


Niezapowiedziane wiadomości
TANDEM-TRUCKS sp. z o.o., zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskane zostały dzięki działalności związanej z serwisem tandem-trucks.pl. Pod określeniem "niezapowiedziane wiadomości" rozumie się informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu tandem-trucks.pl oraz informacje komercyjne dotyczące działalności prowadzonej przez partnerów
TANDEM-TRUCKS sp. z o.o.
Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych TANDEM-TRUCKS sp. z o.o.


Partnerzy


Polityka Prywatności
nie dotyczy serwisów, firm i innych podmiotów oraz osób fizycznych, których dane kontaktowe podane są na stronach serwisu tandem-trucks.plCookies
Niektóre obszary serwisu tandem-trucks.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Cookies są nieszkodliwe dla komputera, dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.


Wyłączenie Odpowiedzialności

TANDEM-TRUCKS sp. z o.o. dokłada wszelkich starań aby przekazywane w serwisie treści były wiarygodne i aktualne, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystania tych danych przez użytkownika.
TANDEM-TRUCKS sp. z o.o. nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone reklamy. Przykładana jest spora uwaga do tego, aby reklamodawcy, którzy publikują swoje reklamy w serwisie tandem-trucks.pl byli wiarygodni, jednak TANDEM-TRUCKS sp. z o.o. nie mogą odpowiadać za ich czyny.

TANDEM-TRUCKS sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach oświadcza, że w posługiwaniu się danymi osobowymi w pełni zachowuje wymogi ustawy "O ochronie danych osobowych" Dz. U. 1997 nr. 133 poz. 883 z póź. zm.

Kontakt